Lofoten Motorhistoriske   Forening            vi bevarer fortiden
                                  ....for fremtiden
 
 

Vi ønsker og bidra til bevaring av alle typer motorhistoriske innretninger som hører inn under medlemmenes interesseområde, med vekt på det motorhistoriske.

Vi ønsker også  å bidra til sosialt samvær medlemmene i mellom ved å arrangere møter, treff, turer alene eller i samarbeid med andre klubber.

Ting behøver heller ikke og være 30 år eller eldre , men klassikere eller såkalte blivende klassikere er velkommen som medlem hos oss også.

    Har du / dere noe bortgjemt i en garasje eller låve

plukk dette fram, bli medlem hos oss du også..!!!!

 

Foreningens formålCopyright: Lofoten Motorhistoriske Forening

Denne nettsia er ment som en infoside for

Lofoten Motorhistoriske Forening


Nettsia vil ikke bli oppdatert fortløpende